Vad är REM-sömn och hur mycket behöver man per natt

En tjej som sover rem-sömn. Bredvid sig har hon ett circeldiagram som visar hur mycket rem-sömn man sover per natt.

REM-sömn, eller Rapid Eye Movement-sömn, är ett kritiskt skede av sömnen som kännetecknas av snabba ögonrörelser och nästan fullständig muskelförlamning. Enligt en studie av Dr. Jerome M. Siegel, publicerad i Nature Reviews Neuroscience 2001, spelar REM-sömn en central roll i hjärnans återhämtning och minneskonsolidering. 

Vuxna spenderar i genomsnitt 20-25% av sin totala sömntid i REM-sömn, vilket motsvarar cirka 90-120 minuter per natt. I denna artikel kommer vi att utforska vad REM-sömn innebär, hur den påverkas av olika faktorer, symtom och tecken på REM-sömnbrist, och hur modern teknologi, som smarta klockor, kan användas för att mäta REM-sömn. 

Vi kommer också att diskutera vikten av en bra säng och madrass för REM-sömnens kvalitet, samt risker och behandlingsalternativ vid REM-sömnbrist.

Innehållsförteckning

Vad är REM-sömn?

REM-sömn är mer än bara en djup sömnfas – det är en tid då flera viktiga fysiologiska förändringar äger rum i kroppen. Under REM-sömn upplever individen intensiva drömmar, och hjärnans neuroner är nästan lika aktiva som när personen är vaken, enligt en studie av Dr. J. Allan Hobson i Archives of General Psychiatry 1977. 

Denna sömnfas är särskilt förknippad med emotionell bearbetning och minneskonsolidering. En studie av Dr. Matthew P. Walker, publicerad i Science 2001, visar att REM-sömn hjälper till att stabilisera känslor och bearbeta intryck från dagen. 

Det är under REM-sömn som de snabba ögonrörelserna, som givit sömnstadiet dess namn, äger rum. Dessa rörelser tros vara kopplade till drömmar och hjärnans bearbetning av information. REM-sömn är inte bara en tid för drömmar och vila; det är en kritisk period då vår hjärna arbetar intensivt med att bearbeta och konsolidera minnen, samt balansera och reglera våra känslor.

Vad innebär REM-sömn?

REM-sömn är mer än bara en djup sömnfas – det är en tid då flera viktiga fysiologiska förändringar äger rum i kroppen. Enligt en studie av G. Werner i “Psychophysiology” är denna sömnfas särskilt förknippad med emotionell bearbetning av negativa stimuli. Detta tyder på att om du har en längre period av REM-sömn under natten, kan detta påverka hur du reagerar på negativa händelser dagen efter.

Inte nog med det, denna förändring i våra emotionella reaktioner, som Werner påpekar, är intimt förknippad med drömmar och processen att konsolidera minnen. REM-sömnen spelar således en central roll i hur vi bearbetar och arkiverar våra känslomässiga minnen och erfarenheter. I situationer med intensiv och långvarig emotionell belastning kan REM-sömn dessutom fungera som en slags ”buffert”, som hjälper till att dämpa våra emotionella reaktioner, vilket indikerar en komplex process som bidrar till vår förmåga att hantera och förstå våra känslor.

Det är också viktigt att poängtera att REM-sömn, enligt Werners studie, inte bara är en tid för drömmar och vila. Det är en kritisk period då vår hjärna arbetar intensivt med att bearbeta och konsolidera minnen, samt balansera och reglera våra känslor. När vi dessutom betraktar REM-sömnen i ljuset av neurodegenerativa tillstånd, som Parkinsons sjukdom, och dess roll i emotionell bearbetning, blir det uppenbart hur komplex och nödvändig denna sömnfas är för vår övergripande hälsa och välbefinnande. Denna insikt inspirerar oss att gräva djupare och utforska de underliggande mekanismerna och den djupare betydelsen av REM-sömn.

Vad orsakar REM-sömn?

Övergången till REM-sömn i hjärnan är en komplex process som involverar olika delar av hjärnstammen, thalamus och cortex. Enligt en studie publicerad i “Neurology” av M. Steriade, är de flesta hjärnceller involverade i liknande processer under både REM-sömn och vakenhet. Denna övergång är sannolikt orsakad, åtminstone delvis, av desinhibition av mesopontine kolinerga celler, som är de verkställande elementen i drömsömn.

 

Faktorer som ålder, livsstil och medicinska tillstånd påverkar också REM-sömn. Äldre individer kan uppleva minskad REM-sömn, medan vissa livsstilsval och medicinska tillstånd kan påverka REM-sömnens kvalitet och kvantitet.

Hur går man in i REM-sömn?

Processen att gå in i REM-sömn skiljer sig från andra sömnstadier. Under denna fas av sömn, inträffar en övergång från djup sömn till lättare sömn och slutligen till REM-sömn. Denna förändring i hjärnaktivitet möjliggör drömmande och snabba ögonrörelser. Tekniker och metoder som kan användas för att främja ingången till REM-sömn inkluderar att hålla en regelbunden sömnrutin, undvika alkohol och koffein innan läggdags, och skapa en lugnande sovmiljö.

Vilka faktorer påverkar REM-sömn?

Miljön har en betydande inverkan på REM-sömn, med faktorer som ljus, temperatur och ljudnivå som spelar en central roll. En optimal sovmiljö bör vara mörk, tyst och sval för att främja REM-sömn. Sängar med temperaturreglering rekommenderas starkt för de som önskar förbättra sin REM-sömn. Dessa sängar hjälper till att upprätthålla en konstant och behaglig temperatur genom hela natten, vilket kan leda till en djupare och mer återhämtande REM-sömn.

 

Vidare påverkas REM-sömn även av andra personliga faktorer som stress, kost och motion. Höga nivåer av stress kan störa sömncykeln, medan en balanserad kost och regelbunden motion främjar bättre sömn. För män och kvinnor kan en sund livsstil, som inkluderar hantering av dessa faktorer, bidra till en förbättrad kvalitet och kvantitet av REM-sömn.

Symtom och tecken på REM-sömnbrist

REM-sömn, eller snabb ögonrörelse-sömn, är en viktig fas i sömncykeln. Att förstå tecknen på REM-sömnbrist kan vara avgörande för att upprätthålla god hälsa och välbefinnande. De vanligaste symtomen på brist på REM-sömn inkluderar koncentrationssvårigheter, irritabilitet, ökad stresskänslighet och till och med depressiva symptom. Dessa kan upptäckas genom att observera förändringar i humör och beteende, liksom en minskad förmåga att hantera dagliga utmaningar.

 

Brist på REM-sömn kan också korrelera med andra hälsoproblem och sjukdomar. I studien publicerad i “Pharmacopsychiatry” av D. Riemann, framgår att kronisk sömnlöshet och instabilitet i REM-sömn kan bidra till ökad risk för att utveckla somatiska och mentala störningar. Detta inkluderar förhöjd risk för depression och en ihållande hyperarousal på kognitiva, emotionella och fysiologiska nivåer.

Känner du dig trött? Så här kan brist på REM-sömn påverka dig

Trötthet och andra tecken på REM-sömnbrist kan manifestera sig på många sätt i vardagen. Det kan handla om en allmän känsla av utmattning, svårigheter med att fokusera på arbete eller skola, och till och med påverkan på sociala relationer. Denna trötthet är inte enbart fysisk utan kan också påverka mental skärpa och emotionellt välmående. Sömnbrist, särskilt brist på REM-sömn, kan leda till en påtaglig nedgång i livskvaliteten.

 

För att identifiera och hantera brist på REM-sömn kan individer ta olika steg. Regelbunden sömnhygien, såsom att hålla en konsekvent sömntid och undvika stimulerande ämnen innan sänggåendet, kan vara till hjälp. Ytterligare stöd från hälso- och sjukvårdspersonal kan också vara nödvändigt, särskilt om sömnbristen kvarstår trots försök att förbättra sömnvanorna.

Vilka är de långsiktiga effekterna av brist på REM-sömn?

Kronisk brist på REM-sömn kan ha allvarliga långsiktiga effekter på hälsan och livskvaliteten. Enligt studien i “Physiological Reviews” av Ritchie E, resulterar störningar i både NREM och REM-sömn i påverkan på normala återhämtningsfunktioner, vilket kan leda till störningar i andning och hjärt-kärlfunktion, förändringar i emotionell reaktivitet och kognitiva försämringar.

 

De potentiella riskerna och komplikationerna med långvarig REM-sömnbrist sträcker sig över flera områden. Dessa inkluderar risker för hjärt-kärlsjukdomar, metaboliska störningar som diabetes, och till och med negativa effekter på kognitiva funktioner som minne och beslutsfattande. Förståelse och hantering av REM-sömnbrist är därför inte bara viktigt för omedelbar välmående utan även för att förebygga potentiellt allvarliga långsiktiga hälsoproblem.

Hur mycket REM-sömn behöver man?

Enligt forskning varierar behovet av REM-sömn och hur mycket man ska sova beroende på flera faktorer, inklusive ålder, kön och hälsotillstånd. En studie av Carskadon och Dement (1980), publicerad i tidskriften “Sleep”, visade att REM-sömnen påverkas av kroppens inre klocka, vilket indikerar en cirkadiansk påverkan på REM-sömnen. 

 

Hur mycket REM-sömn behöver man per natt

En annan studie av Blunden och Galland (2014), publicerad i “Sleep Medicine Reviews”, understryker att optimal sömn är komplex att definiera på grund av dessa varierande faktorer, inklusive sömnkvalitet och individens position i sömn-vakenhet och morgonhet-kvällhet kontinuum.

Hur mycket REM-sömn behöver en vuxen?

För vuxna varierar mängden REM-sömn som behövs, men den utgör generellt cirka 20-25% av den totala sömntiden För vuxna rekommenderas generellt 7-9 timmars sömn per natt för optimal hälsa. En studie av Kanagasabai och Chaput (2017), publicerad i “Sleep Health”, fann att 7 timmars sömn per natt är associerat med optimal kardiometabolisk hälsa hos vuxna. Arbete, livsstil och hälsa kan dock påverka mängden REM-sömn som en vuxen behöver. 

En studie av Donga et al. (2010), publicerad i “The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism”, visade att en enda natt med partiell sömnbrist kan inducera insulinresistens i flera metaboliska banor hos friska individer.

Hur mycket REM-sömn behöver ett barn?

Barns tillväxt och utveckling påverkar deras behov av REM-sömn. Enligt Floyd et al. (2007), publicerad i tidskriften “Sleep”, varierar REM-sömnen över livet, och forskningen har identifierat åldrar för vilka det finns lite normativ information om REM-sömn. För att säkerställa tillräcklig REM-sömn för barn är det viktigt med regelbundna sömnrutiner och en sömnvänlig miljö.

Hur mycket djupsömn behöver man?

Generellt sett spenderar vuxna cirka 20-25% av sin totala sömntid i djupsömn, vilket motsvarar ungefär 1,5 till 2 timmar av djupsömn per natt för en person som sover 8 timmar, enligt forskning. 

Djupsömn, även känd som slow-wave sleep (SWS), är en kritisk komponent i sömncykeln som hjälper kroppen och hjärnan att återhämta sig. Enligt en studie av della Monica et al. (2018), publicerad i “Frontiers in Psychiatry”, spelar djupsömn en central roll i sömnkontinuitet och REM-sömn, vilka är viktiga för subjektiv sömnkvalitet och prestandanoggrannhet över den vuxna livslängden. 

Det är viktigt att notera att behovet av djupsömn minskar med åldern. Äldre vuxna kan till exempel ha mycket lite eller ingen djupsömn alls, utan att det nödvändigtvis är ett problem. 

Dr. Matthew Walker, en framstående sömnforskare och författare till boken “Why We Sleep” (2017), betonar också vikten av djupsömn för kroppens återhämtning och hjärnans förmåga att bearbeta och lagra minnen.

Skillnaden mellan REM-sömn och djupsömn

REM-sömn och djupsömn, även känd som NREM-sömn, är två fundamentala delar av vår sömncykel och de har olika funktioner och effekter på kroppen och hjärnan. Under REM-sömn (Rapid Eye Movement) observeras intensiv hjärnaktivitet, liknande den som förekommer under vakenhet. Det är under denna fas som vi oftast drömmer. Studier har visat att REM-sömn är kopplad till bearbetning av minnen, inlärning och emotionell reglering. Till exempel har Maquet et al. (2000), publicerat i Nature Neuroscience, funnit att erfarenheter under vakenhet påverkar regional hjärnaktivitet under REM-sömn, vilket stödjer hypotesen att minnesspår bearbetas under denna sömnfas.

Å andra sidan är djupsömn, eller NREM-sömn (Non-Rapid Eye Movement), en tid för kroppens återhämtning och reparation. Det är under denna fas som kroppen reparerar vävnader, bygger ben och muskler och stärker immunsystemet. Enligt en studie av Vyazovskiy et al. (2002), publicerad i Journal of Neurophysiology, föreslås att de olika interhemisfäriska asymmetrierna i NREM och REM-sömn indikerar att de två sömnstadier tjänar olika funktioner i hjärnan.

Både REM-sömn och djupsömn är kritiska och kompletterar varandra genom nattens sömncykler. De balanseras naturligt under natten, där vi initialt spenderar mer tid i djupsömn och gradvis mer tid i REM-sömn mot morgonen. Denna balans är avgörande för vår fysiska och mentala hälsa. Till exempel har Altendahl et al. (2020), i en studie publicerad i PLoS ONE, belyst en viktig koppling mellan REM-sömn och hjärnhälsa, vilket understryker REM-sömnens potential att förbättra sömninterventioner hos äldre.

Denna insikt om REM-sömnens och djupsömnens olika roller och deras komplementära natur understryker vikten av en god natts sömn. Det påpekar också hur viktigt det är med en komfortabel sömnplats, som en bra säng och madrass, för att stödja dessa kritiska sömnstadier och därmed vår övergripande hälsa.

Betydelsen av en bra säng och madrass för REM-sömn

Valet av säng och madrass har visat sig ha en betydande inverkan på kvaliteten och kvantiteten av REM-sömn. En studie utförd av Tonetti, Martoni och Natale (2011), publicerad i Biological Rhythm Research, visade att både latex- och fjädermadrasser ledde till en signifikant förbättring i objektiv sömnkvalitet, inklusive sömneffektivitet och insomningstid.

Viktiga faktorer att tänka på vid val av säng och madrass

När man väljer säng och madrass för bästa möjliga sömn är det viktigt att tänka på flera faktorer. Enligt en studie av Wong et al. (2019), publicerad i PeerJ, påverkar madrassens parametrar signifikant sömnkomfort och hälsa. Det är därför viktigt att välja en madrass som ger effektivt stöd för midja och höfter. Detta stöds av en studie av Lu Tao (2012), publicerad i Journal of Anhui Agricultural University, som identifierade detta som en viktig faktor som påverkar madrassens användarkomfort.

För att säkerställa en god natts sömn bör man också överväga madrassens temperaturkontroll. En studie av Bischof et al. (1991), publicerad i Journal of Thermal Biology, visade att större temperaturfluktuationer i sängen är kopplade till kortare tid i djupsömn.

Det är också viktigt att notera att individens hälsa och stressnivåer spelar en roll i sömnkvaliteten. En studie av Åkerstedt et al. (2012), publicerad i Sleep Medicine, indikerar att säng- och madrassval är en del av en större helhet när det gäller att förbättra sömn.

För att underlätta valet av den perfekta sängen och madrassen har vi utfört ett omfattande test och jämförelse där vi har gått igenom sängar och madrasser på marknaden, så att du slipper göra jobbet. Vårt “bäst i test” ger dig en tydlig och pålitlig guide till de bästa sängarna som finns tillgängliga, baserat på en rad olika kriterier som komfort, stöd, kvalitet och pris.

Denna omfattande förståelse för sängens och madrassens betydelse för sömnkvaliteten leder oss naturligtvis till att överväga de potentiella risker och komplikationer som kan uppstå när dessa aspekter av sömnmiljön inte är optimerade.

Risker och komplikationer med REM-sömnbrist

Brist på REM-sömn kan ha allvarliga konsekvenser för både fysisk och psykisk hälsa. Enligt en studie av Ritchie E. Brown et al., 2012, publicerad i Physiological Reviews, stör sömnbrist de normala återhämtningsfunktionerna av NREM och REM-sömn, vilket resulterar i störningar av andning och hjärt-kärlfunktion, förändringar i emotionell reaktivitet och kognitiva nedsättningar i uppmärksamhet, minne och beslutsfattande.

Potentiella hälsorisker och medicinska komplikationer

En av de mest alarmerande riskerna med REM-sömnbrist är dess koppling till ökad dödlighet. En studie av Jingjing Zhang et al., 2019, publicerad i Aging (Albany NY), visade att proportionen och varaktigheten av REM-sömn är negativt associerade med all-orsaksdödlighet2. Dessutom har studier, som den av J. Theorell-Haglöw et al., 2010, publicerad i Sleep, visat att förlust av SWS och REM-sömn kan vara viktiga faktorer i sambandet mellan sömnbrist och central fetma.

Denna forskning understryker vikten av att upprätthålla en hälsosam REM-sömn för att undvika potentiella hälsorisker och för att främja psykiskt välbefinnande. Detta är särskilt relevant i ljuset av den ökande prevalensen av sömnstörningar och deras potentiella inverkan på individens övergripande hälsa och livskvalitet.

Behandling och förebyggande av REM-sömnbrist

För att hantera och förebygga REM-sömnbrist finns flera tillvägagångssätt, däribland kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-I), medicinering och ljusbehandling. En studie av Espie et al., 2012 publicerad i The Lancet Psychiatry visar att KBT-I är en effektiv behandling för insomni, vilket indirekt kan förbättra REM-sömn. För att främja hälsosam REM-sömn är det viktigt att integrera goda sömnvanor i sin dagliga rutin. Några exempel inkluderar:

 

  • Regelbunden Sömnrutin: Ställ in en konsekvent sänggåendetid och vakna upp vid samma tid varje dag.
  • Optimal Säng och Madrass: Välj en säng och madrass som ger rätt stöd och komfort.
  • Undvik Stimulerande Substanser Före Sänggåendet: Minska koffein och socker före sänggåendet.
  • Använd Mörkläggningsgardiner: Skapa en mörk och lugnande sovmiljö.
  • Överväg Tyngdtäcken: Ett tyngdtäcke kan ge en lugnande effekt och främja djupare sömn.
  • Undvik Tupplurar: Undvik att sova under dagen.
  • Exponera Dig för Dagsljus: Naturligt ljus på morgonen kan hjälpa din biologiska klocka att ställa in rätt rytm.

Diagnos av REM-sömnstörningar

För att diagnostisera REM-sömnstörningar används ofta polysomnografi, en omfattande sömnövervakning som utförs på en sömnklinik. Denna metod mäter flera kroppsfunktioner under sömn, inklusive REM-sömn. Hemma kan REM-sömn mätas med hjälp av smarta klockor och andra konsumentvänliga enheter.

Hur kan REM-sömn mätas hemma med hjälp av smarta klockor och andra konsumentvänliga enheter?

De populäraste smarta klockorna och apparna som kan övervaka REM-sömn inkluderar Fitbit, Apple Watch och Sleep Cycle. Enligt en studie publicerad i Journal of Clinical Sleep Medicine [de Zambotti et al., 2017], är dessa verktyg generellt sett ganska exakta, men de når inte upp till den precision som professionell sömnövervakning erbjuder.

Vad ska man tänka på när man använder teknologi för att övervaka sin REM-sömn?

Individer kan använda data från smarta klockor för att identifiera mönster i sin sömn och göra justeringar i sina sömnvanor. Det är dock viktigt att inte bli för beroende av dessa data, eftersom de inte alltid är 100% exakta. Enligt en rapport från American Academy of Sleep Medicine [Khosla et al., 2018] finns det risker med att förlita sig för mycket på dessa verktyg. För att undvika detta bör man använda dem som ett komplement till, inte en ersättning för, professionell medicinsk rådgivning.

Denna teknologi är ett användbart verktyg, men det är viktigt att komma ihåg att en hälsosam sömn inte enbart handlar om kvantitet, utan också om kvalitet. Att följa goda sömnvanor, som de som nämnts tidigare, är en central del av att förebygga och behandla REM-sömnbrist.

Dela denna artikel:
Alla hjärtansdag rea Emma sängar

upp till 55% rabatt

Just nu får du även 5% EXTRA rabatt med koden: adrecord5